Tên công ty: EMC Vina

Ngày thành lập: Đăng ký kinh doanh tháng 7 năm 2015.

CEO: AN SE KEUN


7
2015

EMC VINA

EMC VINA được thành lập


8
2015

EMC VINA

Bắt đầu lĩnh vực tái chế, thu hồi kim loại quý, kim loại mầu


11
2015

EMC VINA

Bắt đầu vận hành ủy thác hệ thống xử lý nước thải


7
2016

EMC VINA

Bắt đầu thi công hệ thống xử lý nước thải và khí thải


2
2017

EMC VINA

Bắt đầu thu hồi, tái chế kim loại đồng và sản xuất Fecl2


12
2018

EMC VINA

Được cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất