CÔNG TY EMCVINA

Địa chỉ: Ngọc Khám, Gia Đông, Thuận Thành, Bắc Ninh

Số điện thoại: (022 ) 23 773 889

Email: congtyemcvina@gmail.com

Website: www.emcvina.vn

EMC Vina tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng hệ thống xử lý nước thải và tái sử dụng, thu hồi kim loại quý và kinh doanh môi trường.

AnhChị