HỆ THỐNG PHÒNG THÍ NGHIỆM

“Hệ thống phòng thí nghiệm được đầu tư trang thiết bị hiện đại. Các phương pháp phân tích luôn được cập nhật mới nhất,
đưa ra những kết quả phân tích nhanh và có độ chính xác cao, mang đến cho khách hàng ở lĩnh vực Thu hồi kim loại quý và kinh doanh môi trường một kết quả trung thực và nhanh chóng nhất”

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG