Hồ sơ năng lực

1. Hệ thống xử lý khí thải

Số TT Tên khách hàng Hạng mục công việc Công suất
(m3/min)
Địa điểm thi công Ngày thi công Ghi chú
1 BHFLEX Hệ thống khí thải 1,200 Vĩnh Phúc 05.2017 Scrubber
2 BHFLEX Hệ thống khí thải 600 Vĩnh Phúc 12.2017 Scrubber
3 BHFLEX Hệ thống khí thải 600 Vĩnh Phúc 12.2017 Scrubber
4 BHFLEX Hệ thống khí thải 1,200 Vĩnh Phúc 03.2018 Scrubber
5 UJU VINA Hệ thống khí thải 400 Vĩnh Phúc 03.2017 Scrubber
6 UJU VINA Hệ thống khí thải 400 Vĩnh Phúc 03.2017 Scrubber
7 DAEDUCK Hệ thống khí thải 100 Vĩnh Phúc 02.2017 Scrubber
8 DAEDUCK Hệ thống khí thải 100 Vĩnh Phúc 05.2018 Scrubber
9 BHFLEX Hệ thống khí thải 600 Vĩnh Phúc 03.2018 A/C Tower
10 NEWFLEX Hệ thống khí thải 150 Vĩnh Phúc 06.2018 A/C Tower

2. Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt và sản xuất

Số TT Tên khách hàng Hạng mục công việc Công suất
(m3/day)
Địa điểm thi công Ngày thi công Ghi chú
1 BHFLEX Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 1,400 Vĩnh Phúc 05.2017
2 BHFLEX Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 1,500 Vĩnh Phúc 03.2018
3 UJU VINA Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 800 Vĩnh Phúc 02.2017
4 ETHERTECH Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 400 Vân Trung, Bắc Giang 12.2017
5 GEONATION Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 150 Yên Phong, Bắc Ninh 04.2018
6 SIFLEX Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 2,000 Quang Châu, Bắc Giang 03.2018
7 SIFLEX Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 300 Quang Châu, Bắc Giang 03.2018
8 SIFLEX Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 120 Quang Châu, Bắc Giang 12.2015
9 DAEDUCK Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 150 Vĩnh Phúc 06.2018
10 DAEDUCK Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 70 Vĩnh Phúc 06.2018
11 YMT Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 500 Vĩnh Phúc 12.2018
12 JEIL TECH Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 200 Vân Trung, Bắc Giang 04.2019
13 JEWELRY KHAN Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 20 Hưng Yên 04.2019
14 HOSIDEN Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 200 Quang Châu, Bắc Giang 02.2017 Thi công cải tạo
15 GALTRONICS Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 150 Quế Võ, Bắc Ninh 02.2017 Thi công cải tạo
16 WOOJIN WTP Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 200 Quế Võ, Bắc Ninh 02.2017 Thi công cải tạo

3. Dịch vụ vận hành ủy thác (Hiện nay đang vận hành)

Số TT Tên khách hàng Hạng mục vận hành Công suất (m3/day) Địa điểm vận hành Thời gian bắt đầu vận hành Ghi chú
1 BHFLEX Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 700 Vĩnh Phúc 03.2017
2 BHFLEX Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 1,400 Vĩnh Phúc 02.2018
3 BHFLEX Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 1,500 Vĩnh Phúc 11.2018
4 UJU VINA Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 800 Vĩnh Phúc 02.2018
5 SIFLEX Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 120 Quang Châu, Bắc Giang 01.2016
6 SIFLEX Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 2,000 Quang Châu, Bắc Giang 11.2016
7 YEANAN VINA Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 150 Khai Sơn, Bắc Ninh 09.2016
8 WOOJIN WTP Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 200 Quế Võ, Bắc Ninh 02.2017
9 ETHERTECH Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 400 Vân Trung, Bắc Giang 12.2017
10 GUNHO ELECTRONICS Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 100 Quế Võ, Bắc Ninh 09.2017
11 HOSIDEN Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 200 Quang Châu, Bắc Giang 06.2016
12 HOSIDEN Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 100 Quang Châu, Bắc Giang 06.2016
13 GALTRONICS Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 150 Quế Võ, Bắc Ninh 11.2017
14 KA TECH Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 100 Quế Võ, Bắc Ninh 03.2018
15 DAEDUCK Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 150 Vĩnh Phúc 01.2019
16 DAEDUCK Hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt 70 Vĩnh Phúc 01.2019
17 YMT Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 500 Vĩnh Phúc 06.2019
18 ELENTEC Hệ thống xử lý nước thải sản xuất 150 Hà Nội 04.2019
19 BHFLEX Hệ thống khí thải 1,200 Vĩnh Phúc 11.2017 Scrubber
20 BHFLEX Hệ thống khí thải 600 Vĩnh Phúc 12.2017 Scrubber
21 BHFLEX Hệ thống khí thải 600 Vĩnh Phúc 12.2017 Scrubber
22 BHFLEX Hệ thống khí thải 1,200 Vĩnh Phúc 03.2018 Scrubber
23 UJU VINA Hệ thống khí thải 400 Vĩnh Phúc 03.2018 Scrubber
24 UJU VINA Hệ thống khí thải 400 Vĩnh Phúc 03.2017 Scrubber
25 DAEDUCK Hệ thống khí thải 100 Vĩnh Phúc 02.2017 Scrubber
26 DAEDUCK Hệ thống khí thải 100 Vĩnh Phúc 05.2018 Scrubber
27 BHFLEX Hệ thống khí thải 600 Vĩnh Phúc 03.2018 A/C Tower
28 NEWFLEX Hệ thống khí thải 150 Vĩnh Phúc 06.2018 A/C Tower

Trả lời

Thư điện tử của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *