THU HỒI KIM LOẠI QUÝ

Chúng tôi thu gom phế liệu có chứa kim loại Au, Ag, Pd… phát sinh ở các Công ty.

Sau đấy phân tích hàm lượng các kim loại có trong phế liệu và đưa ra phương pháp thu hồi tối ưu nhất.

Chúng tôi tinh chế ra thành phẩm với khối lượng: Vàng 10 kg / năm; Bạc 1 tấn / năm và Palladium 30 kg / năm.

QUY TRÌNH SẢN XUẤT:

Thu gom phế liệu -> Phân loại -> Chế luyện -> Tinh Tuyện -> Tinh chế độ tinh khiết cao -> Thành phẩm (Vàng, bạc, Palldium)

lĩnh vực hoạt động