Hệ thống xử lí khí thải cho Công ty TNHH N

  • Công ty TNHH N
  • KCN Bá Thiện II- Vĩnh Phúc
  • Hệ thống xử lý khí thải : 1200m3/min, Hệ thống khử mùi: 150m3/min
  • 2018