Hệ thống xử lý khí thải Công Ty B

  • Công ty TNHH B
  • KCN Khai Quang, Vĩnh Phúc
  • Hệ thống xử lý khí thải nhà máy 1: 1200m3/min
  • 2017